Nové metody ve výuce matematiky?

Konference

14. února 2018 od 9 hodin

Modrá posluchárna Matematického ústavu AV ČR

Žitná 25, Praha 1

Záštitu nad konferencí převzal Mgr. Václav Klaus, předseda výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Úvodní přednášku jednodenní konference o nových metodách ve výuce matematiky prosloví prof. Milan Hejný, CSc.

V souvislosti s hlavním tématem konference bychom se rovněž rádi zamysleli nad přípravou nových učitelů matematiky a nad dalším vzděláváním učitelů z praxe.

Předpokládáme, že zvolené téma bude zajímavé nejen pro učitele matematiky na všech typech a stupních škol.

Program konference

Vzhledem k omezené kapacitě posluchárny prosíme o sdělení zájmu o účast na adresu vyukamatematiky@math.cas.cz

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
prof. RNDr. Vlastimil Dlab, DrSc., F. R. S. C.
RNDr. Josef Kubát
RNDr. Jiří Rákosník, CSc.

Materiály z konference


Aktualizováno 16. dubna 2018.

Výuka matematiky na základních a středních školách

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“ — Jan Ámos Komenský