Celkový stav výuky matematiky na našich školách není dobrý.

Všichni jsou nespokojeni:

Cesta k nápravě vyžaduje

K nápravě současného stavu chceme přispět podporou věcných odborných diskusí týkajících se

Neexistuje žádné rychlé ani zázračné řešení.

doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc.
prof. RNDr. Vlastimil Dlab, DrSc., F. R. S. C.
RNDr. Josef Kubát
RNDr. Jiří Rákosník, CSc.

Aktualizováno 10. dubna 2018.

Výuka matematiky na základních a středních školách

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“ — Jan Ámos Komenský

Konference "Nové metody výuky matematiky?"

Jednání ve školském výboru 14.3.2018

Stanovisko Společnosti učitelů matematiky JČMF

Diskuse

Literatura

Další odkazy